Preambule

CAO-partijen betrokken bij de CAO taxivervoer

Partijen ter ene zijde:

Taxivervoer Nederland
drs. L.C.H. Eckhardt, voorzitter ………………………………..

ir. H.J. Andela, secretaris …………………………………..


Partijen ter andere zijde:

FNV Bondgenoten
M. Jansma, bestuurder vervoer ………………………………….

CNV Vakmensen
A. Di Giacomo Russo, bestuurder ………………………………….

P. Fortuin, voorzitter ………………………………….


verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de inhoud en tekst van  de CAO taxivervoer 01-07-2016 tot en met 30-06-2017.