Leeswijzer

Dit is de CAO Taxivervoer.

Let op:
Zwart gedrukte tekst geldt voor iedereen.

Bruin gedrukte tekst geldt voor niet-rijdend personeel.

Paars gedrukte tekst zijn aanvullende bepalingen voor parttimers.

Tekst in blauwe kaders is toelichting.

  • Overal waar in deze CAO ‘hij’ en werkgever/werknemer staat, kunt u ook ‘zij’ en werkgeefster/werkneemster lezen.
  • De CAO geldt ook voor werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. 
  • Alle in deze CAO genoemde bedragen zijn bruto, tenzij anders vermeld.
  • Deze CAO wordt aangemerkt als een minimum cao.