Disclaimer

De inhoud van de website cao.sociaalfondstaxi.nl is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet correct is. Sociaal Fonds Taxi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie en aan de CAO ontleende teksten en loontabellen. Hiervoor gelden uitsluitend de officiŽle teksten en loontabellen van de CAO's. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Sociaal Fonds Taxi draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op internetpagina's waarnaar op deze website wordt verwezen.


Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die een bezoeker op de website achterlaat, al dan niet met behulp van 'cookies', ‘form processing’ of op enige andere manier, zal door Sociaal Fonds Taxi vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal uitsluitend worden aangewend voor eigen doeleinden en nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden.


© 2014 Sociaal Fonds Taxi