9.8.9 Budget voor inzet kaderleden


CAO-partijen komen overeen om, ten laste van de reserves van SFT, een budget ad € 20.000, - per jaar gedurende de looptijd van deze CAO ter beschikking te stellen voor de inzet van kaderleden door vakbonden. De betaling geschiedt op basis van declaratie via SFT.