9.8.6 Pensioenregeling taxivervoer

Partijen spreken af ten principale overleg te voeren over de toekomst en inhoud van de Pensioenregeling Taxivervoer. Dit overleg moet uiterlijk voor 1 januari 2015 zijn afgerond. Partijen spreken de intentie uit om tot een nieuwe of aangepaste pensioenregeling taxivervoer te komen, waarbij de reeds gemaakte afspraak over de besteding van eventuele vrijvallende middelen (voor zover er premieruimte ontstaat) wordt gerespecteerd. De uitkomsten van het overleg kunnen er toe leiden dat er wijzigingen doorgevoerd worden in deze overeenkomst.