9.7.1 Duur van de CAO-overeenkomst

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 .