9.1 De CAO-partijen

Partijen ter ene zijde:

Taxivervoer Nederland
drs. L.C.H. Eckhardt, voorzitter
ir. H.J. Andela, secretaris

Partijen ter andere zijde:

FNV Bondgenoten
drs. R. Mast, bestuurder vervoer

CNV Vakmensen
A.A. van Wijngaarden, voorzitter
T.J. van Rijssel, bestuurder