8.2 Vut en prepensioen

Met ingang van 1 januari 2004 is gestart met een prepensioenregeling met een spilleeftijd van 62 jaar ter vervanging van de VUT-regeling.