7.3 Wijziging in CAO Openbaar vervoer

Bij wijzigingen van de CAO Openbaar Vervoer die gevolgen hebben voor de
uurlonen en/of de onregelmatigheidstoeslag worden de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde bedragen overeenkomstig aangepast.