7.2 Onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar vervoer

Aan de werknemer die openbaar vervoer verricht, wordt voor gewerkte uren op werkdagen tussen 19.00 en 07.30 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen een onregelmatigheidstoeslag toegekend van € 4,23.

Toelichting CAO-partijen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek van partijen betrokken bij CAO Taxi tot wijziging van de CAO algemeen verbindend verklaard. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 november 2014. De inwerkingtreding van onderstaand besluit is per 7 november 2014 van kracht.

Besluit:
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Taxivervoer wordt als volgt gewijzigd:

7.2 Onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar vervoer

Artikel 7.2 komt te luiden:

‘Aan de werknemer die openbaar vervoer verricht, wordt voor gewerkte uren op werkdagen tussen 19.00 en 07.30 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen een onregelmatigheidstoeslag toegekend van € 4,31.
Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt deze onregelmatigheidstoeslag € 4,35.’