5.4.3 Ziekte M.U.P.-kracht

De M.U.P.-kracht valt onder de CAO-regels voor loondoorbetaling in geval van ziekte.

Toelichting op M.U.P.-krachten
De M.U.P.-overeenkomst is een arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht. Op voorhand ligt niet precies vast op welke dagen en tijden de M.U.P.-kracht moet werken.
De werkgever is verplicht de M.U.P.-kracht op te roepen als er werk voorhanden is. De M.U.P.-kracht is verplicht aan een oproep gehoor te geven.

Een M.U.P.-arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden afgesloten, al dan niet met een proeftijd.
Bij beŽindiging van de overeenkomst gelden de gebruikelijke opzeggingsbepalingen, tenzij de overeenkomst van rechtswege eindigt.