3.7.2 Tredeverhoging

Een tredeverhoging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar. Bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de werknemer telkens op 1 januari van het kalenderjaar aanspraak op een salarisverhoging die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin de werknemer is ingedeeld, tot het maximum van die loonschaal is bereikt.

Toelichting CAO-partijen

Besluit 120214-8

CAO partijen vinden dat de term ‘normale uitvoering van de werkzaamheden’ in art. 3.7.2 tredeverhoging geen nadere uitleg behoeft. Het is aan werkgever en werknemer om vast te stellen of er sprake is van normale uitvoering van de werkzaamheden.