3.6 Lonen rijdend personeel

Voor het rijdend personeel gelden de lonen volgens de loontabel voor rijdend personeel.
De lonen gelden voor een arbeidstijd van 40 uren per week, verdeeld over gemiddeld 5 dagen per week.

Onder rijdend personeel wordt verstaan alle werknemers die in het bezit zijn van een geldige chauffeurskaart en een personenauto (motorvoertuig ingericht om naast de bestuurder maximaal 8 personen te vervoeren) besturen in opdracht van de werkgever. Dit laat onverlet dat rijdend personeel zo nodig ook andere met de chauffeursfunctie samenhangende werkzaamheden dient te verrichten.

De jeugdlonen zijn gerelateerd aan een percentage van loontrede 2. Voor 18-, 19-, 20-, 21- en 22-jarigen geldt respectievelijk een percentage van 70%, 75%, 80%, 85% en 90%.

 

 

De jeugdlonen zijn gerelateerd aan een percentage van loontrede 2. Voor 18-, 19-, 20-, 21- en 22-jarigen geldt respectievelijk een percentage van 70%, 75%, 80%, 85% en 90%.

Toelichting op de inschaling van rijdend personeel per 1 januari 2014/2015
In verband met het vervallen van loontrede 1 met ingang van 1 januari 2014, stroomt een werknemer die op 31 december 2013 in loontrede 1 zit, per 1 januari 2014 door naar loontrede 2. Indien er geen reden is om een trede te onthouden, zal deze werknemer per 1 januari 2015 doorstromen naar loontrede 3.
Een werknemer die op 31 december 2013 in loontrede 2 zit, stroomt met ingang van 1 januari 2014 door naar loontrede 3. Indien er geen reden is om een trede te onthouden, zal deze werknemer per 1 januari 2015 doorstromen naar loontrede 4.