3.13.7 Eenmalige uitkering

Iedere werknemer die op 1 november 2015 in dienst is van een werkgever vallend onder deze CAO heeft recht op uitbetaling in november 2015 van een eenmalige uitkering van € 75,- bruto.

Parttimers en M.U.P.-krachten maken aanspraak op een eenmalige uitkering naar rato van de omvang van hun dienstverband. Voor de bepaling van de omvang van het dienstverband geldt een referteperiode van 3 betalingsperiodes voorafgaand aan
1 november 2015.