3.12.2 Tredeverhoging

Een tredeverhoging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar.
Bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de werknemer op 1 januari van het kalenderjaar aanspraak op een salarisverhoging die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin de werknemer is ingedeeld, tot het maximum van die loonschaal is bereikt.

In aanvulling op de voorgaande afspraak geldt voor de tredes 0-3 mnd en 4-12 mdn uit de loontabel voor niet-rijdend personeel het volgende schema: