3.12.1 CAO-stijgingen

De CAO-lonen (uitgangspunt is maandloon, week- en uurloon worden daarvan afgeleid) voor het niet-rijdend personeel worden ge´ndexeerd met:

* 1% met ingang van 1 januari 2015

De lonen van werknemers die reeds boven het CAO-loon worden betaald kunnen worden ‘bevroren’ totdat zij correct zijn ingeschaald. Dit in afwijking van het bepaalde in artikel 3.12.3 van deze CAO.