BIJLAGE 2

Voorbeelden loonberekening met provisiesysteem

Voorbeeld I
Werkgever A hanteert het volgende beloningssysteem: een basisloon van € 1.400,- per maand + 15% van het opgereden bedrag.

Stel dat het opgereden bedrag in een kalenderkwartaal € 9.000,- bedraagt en de chauffeur heeft daarvoor 30 overuren gemaakt.

Op basis van het provisiesysteem ontvangt hij over dat kalenderkwartaal:
- basisloon 3 x € 1.400,- € 4.200, -
15% van € 9.000,- € 1.350, -
€ 5.550, -

Op basis van de CAO heeft hij recht op:
- loon per 1 -1-2014 (1 jaar in dienst) 3 x € 1.855,53 € 5.566,59
- 30 overuren (€ 10,71 + 20%) € 385,56
€ 5.952,15

In dit geval leidt het provisiesysteem tot een uitkomst beneden het niveau van de CAO en moet een bijbetaling plaatsvinden van € 402,15.

Als voorschot zal in dit geval in de betreffende maanden ten minste € 1.855,53 (CAO-loon) betaald moeten worden.

Voorbeeld II
Werkgever B hanteert het volgende beloningssysteem: een basisloon van € 1.500,- per maand + 15% van het opgereden bedrag.
Stel dat het opgereden bedrag in een kalenderkwartaal € 9.000,- bedraagt en de chauffeur heeft daarvoor 15 overuren gemaakt.

Op basis van het provisiesysteem ontvangt hij:
- basisloon 3 x € 1.500,- € 4.500, -
- 15% van € 9.000,- € 1.350, -
€ 5.850, -

Op basis van de CAO heeft hij recht op:
- loon per 1-1-2014 (1 jaar in dienst) 3 x € 1.855,53 € 5.566,59
- 15 overuren (€ 10,71 + 20%) € 192,78
€ 5.759,37

In dit geval pakt het provisieloon hoger (€ 90,63) uit dan het loon volgens de CAO.

Wel zal ook maandelijks minimaal € 1.855,53 (CAO-loon) als voorschot betaald moeten worden.