1.8 Overgang vervoerscontracten

De regeling “Overgang personeel bij overgang vervoerscontracten” is van toepassing op vervoerscontracten die worden aanbesteed en waarbij de contractwaarde van de opdracht per jaar groter is dan of gelijk is aan € 300.000,- excl. BTW.
Indien over de contractwaarde van de aanbesteding geen duidelijkheid bestaat, stelt Sociaal Fonds Taxi (hierna: SFT) de waarde vast.

SFT stuurt aan de betrokken werknemers een brief met informatie over de regeling.
In de brief komt terug het:
• betrokkenheidpercentage,
• type contract en
• het aantal contracturen dat de overdragende contractpartij heeft opgegeven.

De verkrijgende contractpartij doet 75% van de betrokken werknemers een schriftelijk baanaanbod waarbij tenminste onderstaande vier kenmerken van de schriftelijke arbeidsovereenkomst gelijk blijven, welke de werknemer heeft bij de overdragende vervoerder:
• aantal contracturen
• contractduur, bepaalde of onbepaalde tijd
• datum in dienst ten behoeve van vakantiedagenberekening
• de inhoud van de functie

Bij de inschaling van een werknemer door de verkrijgende partij is het gestelde onder artikel 3.3 C eerste bullet niet van toepassing. Dat wil zeggen dat wel rekening gehouden moet worden met ervaringsjaren vˇˇr een eventuele periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet in de branche werkzaam was.

De regeling overgang vervoerscontracten is opgenomen in bijlage 3 van deze CAO.