1.7 CAO-uitgave

Cao partijen brengen een digitale versie van een Cao boekje uit. Daarnaast geven Cao partijen een beknopte versie van een gedrukt Cao boekje uit, waarin de belangrijkste wijzigingen terugkomen, met verwijzingen naar de vindplaatsen van de integrale teksten, zoals dat ook is gedaan na de AVV van de huidige Cao taxivervoer begin 2012. In plaats van de beknopte versie wordt een gedrukt boekje van de volledige cao uitgebracht, indien en voor zover door het bestuur van SFT daarvoor de benodigde gelden beschikbaar worden gesteld. Het is de intentie van cao partijen om de volledige cao in drukvorm uit te laten brengen.