1.5 Proeftijd

De proeftijd moet voor de indiensttreding schriftelijk worden overeengekomen.
Een mondeling overeengekomen proeftijd is niet rechtsgeldig.

De wettelijk toegestane maximale proeftijd bedraagt bij arbeidsovereenkomsten voor:

  • minder dan 2 jaar……………………………………………. 1 maand
  • 2 jaar of langer……………………………………………….. 2 maanden
  • onbepaalde tijd……………………………………………….. 2 maanden
  • bepaalde tijd zonder vooraf bepaalde einddatum (bijvoorbeeld voor de duur van een project of de vervanging van een zieke werknemer)………………1 maand

Toelichting op de proeftijd
De proeftijd heeft een maximumduur. Deze varieert al naar gelang de duur van de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd die langer is dan de wet toestaat, is niet rechtsgeldig.
Het verlengen van de proeftijd is niet toegestaan, ook niet wanneer de werknemer tijdens zijn proeftijd ziek is geweest.
Van een niet toegestane verlenging van de proeftijd is ook sprake wanneer een werknemer vˇˇr de in de arbeidsovereenkomst genoemde indiensttredingdatum al begint met werken. Dit gebeurt in de praktijk nog al eens wanneer er een groot werkaanbod is en de werkgever eerder dan de afgesproken datum van de diensten van de werknemer gebruik wil maken.

Indien de werkgever de werknemer tijdens de proeftijd wil ontslaan, hoeft hij geen ontslagvergunning aan te vragen. Er geldt dan ook geen opzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd met ingang van iedere dag kan beŰindigen.
Dit geldt ook voor de werknemer die tijdens de proeftijd zelf ontslag wil nemen.
Als de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzegt en de andere partij mondeling of schriftelijk vraagt om de reden van het ontslag, is de partij die opzegt verplicht die reden schriftelijk mede te delen.

Aanbevelingen

- Stel de arbeidsovereenkomst op en laat deze door de werknemer ondertekenen vˇˇr de in de overeenkomst genoemde datum van indiensttreding. Laat de werknemer vˇˇr die datum niet met zijn werkzaamheden beginnen.
- Een eventuele proeftijd moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Let daarbij goed op de maximale duur van de proeftijd. Deze verschilt al naar gelang de duur van de arbeidsovereenkomst. Een te lange proeftijd is niet geldig.