1.4.3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de bepaling opgenomen dat de werknemer in dienst is voor een bepaalde periode.

Toelichting op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en een werknemer, waarin de laatste zich verplicht om tegen een bepaald salaris naar beste kunnen werkzaamheden voor de werkgever te verrichten.

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum overeengekomen.
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat vast dat de overeenkomst eindigt op een bepaalde datum of bij een bepaalde gebeurtenis. Voorbeelden van dat laatste zijn het herstel van een zieke werknemer bij vervanging, of bij de afronding van een bepaald project.