1.4.2 Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geen einddatum opgenomen. De werknemer blijft in dienst totdat de overeenkomst eindigt

  • met wederzijds goedvinden;
  • van rechtswege;
  • door opzegging door de werknemer;
  • door opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf;
  • door ontslag op staande voet of 
  • door ontbinding door de kantonrechter.


Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd van de werknemer, zonder dat hiervoor opzegging is vereist.