1.2.1 Vrijwillige aansluiting

Ondernemingen die niet ressorteren onder de werkingssfeer van deze CAO kunnen zich vrijwillig aansluiten.
Ondernemingen die zich vrijwillig aansluiten verplichten zich om, gedurende de looptijd van de CAO taxivervoer, de CAO Taxivervoer en de CAO SFT integraal toe te passen.