1.12 SUWI/Opdrachtgeverschap

De werkgever is verplicht om arbeidsongeschikte werknemers, die niet meer in de eigen onderneming aan het werk kunnen, met ondersteuning van een re-integratiebedrijf bij een andere werkgever aan werk te helpen.
De werkgever dient daarbij gebruik te maken van een re-integratiebedrijf dat in het bezit is van het Borea (brancheorganisatie voor re-integratiebedrijven) Keurmerk Re-integratie.

De werkgever die een ander dan een Borea-re-integratiebedrijf wenst in te schakelen - dat minimaal voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door Borea - dient daarvoor ontheffing aan CAO-partijen te vragen.