1.10.14 Arbeidstijdadministratie van de werknemer (rittenstaten of boordcomputer taxi)

De werknemer is verplicht rittenstaten of de boordcomputer taxi volgens de instructie van de werkgever in te vullen dan wel te bedienen en op tijd in te leveren.