1.10.12 Kosten voor de werkgever

Voor rekening van de werkgever komen de kosten voortkomend uit:
• de geneeskundige verklaring daaronder begrepen de daarvoor benodigde medische keuring;
• overige keuringen en onderzoeken bedoeld in artikel 1.10.11;
• wettelijke bepalingen voor zover de daarin geregelde kosten ten laste van de werkgever worden gebracht;
• specifieke bedrijfskleding die door de werkgever verplicht is gesteld.
• de volgende kosten voor het verlengen van de chauffeurskaart:
- de betreffende administratieve kosten (die door KIWA Register in rekening
worden gebracht);
- de kosten voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag.

Bij beŽindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden na aanvang kunnen de in dit artikel genoemde kosten door de werkgever op de werknemer als volgt worden verhaald:
- in de eerste twee maanden volledig;
- in de derde maand tot 80%;
- in de vierde maand tot 60%;
- in de vijfde maand tot 40%;
- en in de zesde maand tot 20%.